AZYMUT Sp. z o.o.

PRACOWNIA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA

  • zakładanie oraz modernizacja operatów ewidencji gruntów i budynków
  • ujednolicanie zbiorów danych ewidencyjnych
  • wprowadzanie danych do systemów informatycznych obsługujących ewidencję gruntów i budynków
  • podziały działek
  • rozgraniczenia
  • wznowienia punktów granicznych
  • opracowanie dokumentacji do celów prawnych